• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/

İstanbul Van Dayanışma Platformu

Video Arşivi
Araştırma Yazıları
Günün Sözü


TAM EKRAN YAPIN
Arkanıza Yaslanın 
Yumun Gözlerinizi..

 

Haftanın Kitabı

Muhteşem Resimler DEVAM

IslamicART 1    3
Hava Durumu
Takvim
Üyelik Girişi

Yerel Yönetim Mevzuat

80 SAYILI 1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNE TEVFİKAN BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HALLERİNİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
155 SAYILI HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNU
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU
222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
237 SAYILI TAŞIT KANUNU
394 SAYILI HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN
442 SAYILI KÖY KANUNU
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU
775 SAYILI GECEKONDU KANUNU
775 SAYILI GECEKONDU KANUNU
831 SAYILI SULAR HAKKINDA KANUN
832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU
1005 SAYILI İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
1053 SAYILI BELEDİYE TEŞKİLATI OLAN YERLEŞİM YERLERİNE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN
1151 SAYILI BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ İDARELERİ HAKKINDA KANUN
1164 SAYILI ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU
1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN
1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU
2108 SAYILI MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI
2429 SAYILI ULUSAL BAYRAMLAR VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
2527 SAYILI TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYEDE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN KANUN
2531 SAYILI KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKALARI İŞLER HAKKINDA KANUN
2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU
2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNU
2575 SAYILI DANIŞTAY KANUNU
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
2644 SAYILI TAPU KANUNU
2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU
2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU
2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
2893 SAYILI TÜRK BAYRAĞI KANUNU
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU
2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN
2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU
3011 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN
3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINFA KANUN
3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
3194 SAYILI İMAR KANUNU
3202 SAYILI KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN
3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU
3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU
3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU
3402 SAYILI KADASTRO KANUNU
MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU
3533 SAYILI UMUMİ, MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYEYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİD DAİRE VE MÜSSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLU İLE HALLİ HAKKINDA KANUN
3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMANİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
3621 SAYILI KIYI KANUNU
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
3723 SAYILI AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
3996 SAYILI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
3998 SAYILI MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKIONDA KANUN
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN
4109 SAYILI ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN
4123 SAYILI TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
5234 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU
4325 SAYILI ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ HAKKINDA KANUN
4342 SAYILI MERA KANUNU
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
4501 SAYILI KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMZALIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN
4541 SAYILI ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN
4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU
4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
4706 SAYILI HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
4759 SAYILI İLLER BANKASI KANUNU
4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN
4854 SAYILI BAZI KANUNLARDAKİ CEZALARIN İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN
4857 SAYILI İŞ KANUNU
4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU
4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
5003 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
5072 SAYILI DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN
5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU
5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
5234 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
5286 SAYILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
5335 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
5366 SAYILI YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREKKORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
5429 SAYILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU
5436 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINFDA KANUN
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU
5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
5523 SAYILI TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VA TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN
5548 SAYILI KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU
5620 SAYILI KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPUILMASI HAKKINDA KANUN
5637 SAYILI UYGULAMA İMKANI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
5651 SAYLI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU
5586 SAYILI JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
5706 SAYILI İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU
5747 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5750 SAYILI EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULUNUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI, GELİR VE HARCAMALARI İLE DENETİMİ VE TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
5779 SAYILI İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU
5828 SAYILI 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
5902 SAYILI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6200 SAYILI DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜTEŞKİLAT VE HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
6301 SAYILI ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU
6831 SAYILI ORMAN KANUNU
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN
7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU
Muhteşem KomutanlarFinans - Borsa
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.108632.2373
Euro34.857634.9973
Köşe Yazıları

Diğer Linklerimiz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam311
Toplam Ziyaret23646236
Kim Kimdir?